Kosten en dienstverlening

Kosten en dienstverlening

Bedrijven

De hoeveelheid administratieve werkzaamheden is afhankelijk van de hoeveelheid te boeken stukken.

In het ene kwartaal zijn dat er meer en in het andere kwartaal minder of zelfs helemaal geen. Echter, elke BTW periode moet het bedrijf een BTW aangifte indienen. Om  gecompliceerde berekeningen van de vergoeding voor het voeren van de administratie en de daaruit voortvloeiende misverstanden te voorkomen, maken wij gebruik van het systeem waarbij de hoogte van onze vergoeding afhankelijk is van het aantal geleverde documenten.

Onze vergoeding wordt maandelijks berekend en is afhankelijk van jouw jaarlijkse documentenaantal (facturenaantal en verzamelde aankoopdocumenten). Het basistarief voor het voeren van de administratie is tot 100 documenten per jaar. Bij overschrijding van de drempel informeren we je hierover en passen we het jaartarief aan op het werkelijke documentenaantal.

Dit systeem vormt de vaste prijsafspraak waardoor je van te voren weet hoeveel je per jaar/maand gaat betalen. Veel ondernemers geven daar hun voorkeur aan. Je weet elke maand wat jouw kosten zijn en welke werkzaamheden daarvoor verricht worden. Voor prijzen en prijsklassen kan je contact opnemen met ons kantoor.

Particulieren

Naast bedrijfsadministratie bieden wij ondersteuning voor particulieren, de onder genoemde prijzen zijn indicatief, voor offerte neem u gerust contact met ons kantoor:

Inkomstenbelasting van basis tot uitgebreid€42 – €400
Het schrijven van bezwaren, brieven, offertes€40 – €120
Aanvraag DigID, Toeslagen wijziging etc.€32 – €50
Aanvraag zorgverzekering (ook zonder verblijfadres in Nederland),
voorlopige aanslag/teruggave inkomstenbelasting
€42 – €50
Aanvraag werkloosheidswet uitkering (WW), betalingsregeling,
pensioenaanvraag buitenlandse ingezetene, UWV uitkering begeleiding,
SVB kinderbijslag aanvraag (ook voor buitenlandse ingezetene)
€50 – €150

Voor meer informatie over diensten en prijzen kunt u contact opnemen met ons kantoor.