Koszty i Usługi

Przedsiębiorstwa

Ilość pracy administracyjnej zależy od ilości dokumentów, które należy zaksięgować.

W jednym kwartale jest ich więcej, w drugim mniej lub wcale. Jednak za każdy okres rozliczeniowy musi się Pan/Pani rozliczyć. Aby uniknąć skomplikowanych kalkulacji wyceny prowadzenia administracji i wynikających z tego nieporozumień, korzystamy z systemu, w którym wysokość naszej opłaty uzależniona jest od ilości dostarczonych dokumentów.

Nasza opłata jest naliczana co miesiąc i zależy od ilości Twoich rocznych dokumentów (liczba faktur i zebranych dokumentów zakupu). Podstawowa stawka za prowadzenie administracji obejmuje do 100 dokumentów rocznie. W przypadku przekroczenia tego progu poinformujemy Cię o tym i dostosujemy stawkę roczną do rzeczywistej liczby dokumentów.

Podczas podpisywania umowy wybierasz odpowiedni dla Ciebie wariant i z góry wiesz, ile zapłacisz za rok/miesiąc. Ten system fakturowania za usługi jest najbardziej preferowany przez przedsiębiorców. Podczas podpisywania umowy deklarujesz szacowaną ilość dokumentów i od razu będziesz wiedział jakie będą Twoje koszty i jakie prace zostaną wykonywane. W sprawie cen i przedziałów cenowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Osoby fizyczne

Obok administracji dla przedsiębiorców, oferujemy także wsparcie dla osób fizycznych. Podane poniżej ceny są orientacyjne i zawierają podatek VAT:

Podatek dochodowy od podstawowego do rozszerzonego€42 – €400
Pisanie odwołań, pism, ofert€40 – €120
Wnioskowanie o DigiD, zmiany w dodatkach itd.€32 – €50
Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne (również bez adresu zamieszkania w Holandii), formularze dodatków socjalnych€42 – €50
Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych (WW), plan spłaty zadłużenia, wniosek o emeryturę dla cudzoziemca, wniosek o zasiłek na dziecko (również dla cudzoziemca)€50 – €150

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji o usługach i cenach.