Warunki Ogólne

UDEB Administratiekantoor BV (Zleceniobiorca) i klient (Zleceniodawca) podpisują umowę o współpracy. Niniejsza umowa opiera się na prawie i ustawach obowiązujących w Niderlandach.

Umowa zostaje zawarta na czas niekreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może być wypowiedziana przez obie strony.

Do umowy dołączany jest cennik usług. Podane ceny są kwotami netto.

Faktury wystawiane są na koniec miesiąca za ubiegły miesiąc. Faktura obejmuje prace wykonane dla Zleceniodawcy, kwotę bez VAT, kwotę VAT i kwotę do zapłaty z VAT.

Płatność odbywa się przelewem w terminie 14 dni od daty faktury.